#Weź nie smoguj #Weź oddychaj to autorska kampania edukacyjno – informacyjna promująca ciepło sieciowe jako najbardziej ekologiczny sposób ogrzewania mieszkań w budynkach wielorodzinnych w miastach. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej i promocja zachowań, przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców w województwie śląskim. Kampania jest skierowana przede wszystkim do młodzieży szkół podstawowych i średnich.

TAURON Ciepło prowadzi kampanię od 2020 roku. Pierwsza edycja kampanii miała za zadanie obalić mity i przedstawić fakty na temat elektrociepłowni i ciepła sieciowego. Druga edycja przekazuje  wiedzę na temat zalet ciepła sieciowego oraz przebieg procesu przyłączeniowego do sieci ciepłowniczej od strony mieszkańca. W trzeciej edycji pokazujemy jak w efektywny i oszczędny sposób korzystać z ciepła.  Dotychczas, w kampanii #Weź nie smoguj #Weź oddychaj wzięło udział ponad 10 000 uczniów z aglomeracji śląsko – dąbrowskiej.