Fakty i Mity

  • Mit: Produkcja ciepła sieciowego jest energochłonna i nie jest ekologiczna
  • Fakt: Ciepło sieciowe jest produkowane w tzw. kogeneracji to znaczy, że ciepło i energia elektryczna powstają podczas jednego procesu – na jednym strumieniu spalanego paliwa
  • Mit: Elektrociepłownie powodują smog
  • Fakt: Kominy elektrociepłowni TAURONA wyposażone są w elektrofiltry, które skutecznie oczyszczają powietrze przedostające się do atmosfery. Smog nie pochodzi zatem z elektrociepłowni, niestety jego największym producentem są piece węglowe oraz produkty, które są w nich spalane, np. śmieci lub węgiel niskiej jakości. Elektrociepłownie TAURONA spalają węgiel w ściśle kontrolowanych warunkach z zastosowaniem nowoczesnych technologii spalania i oczyszczania spalin według krajowych norm emisji oraz norm Unii Europejskiej – w przeciwieństwie do pieców domowych
  • Mit: Ogrzewanie piecami węglowymi jest tańsze
  • Fakt: Ciepło sieciowe jest zdecydowanie tańszą forma ogrzewania w domach ze względu na brak potrzeby zakupu paliwa, napraw i modernizacji. Taryfy ciepła są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki, dlatego nikt z dnia na dzień nie może podnieść ich cen!